Coachingstraject Esoterische psychologie

/Coachingstraject Esoterische psychologie
Coachingstraject Esoterische psychologie 2021-08-31T17:07:38+01:00

Coachingstraject Esoterische Psychologie

Wat is Esoterische Psychologie en hoe helpt het jezelf beter te begrijpen als een zielsgestuwde individu?

Voor wie: Voor hulpverleners, coaches en therapeuten, als aanvullende behandeling in combinatie met diverse andere psychotherapeutische behandelmethodes. En voor al wie zich geroepen voelt om meer te weten over deze materie.

Omschrijving: De 7 stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie.  Kennis van en ervaring met de 7 stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

De moderne psychologie onderzoekt de menselijke persoonlijkheid via de objectieve wereld van waarneembare verschijnselen en vormen. Naast deze exoterische psychologie kan de wetenschap van de esoterische psychologie worden geplaatst. Esoterisch staat voor de innerlijke wereld die voor het oog onzichtbaar is. De esoterische psychologie bestudeert de aard van de ziel in de vormen, en de onzichtbare subjectieve energieën en krachten achter de zichtbare objectieve wereld van de vormen.

We gaan in groep een coachingstraject in van 7 maanden (één voormiddag per maand): tijd nemen voor contemplatie, meditatie en zelfontwikkeling maar met nadruk op Esoterische psychologie. We nemen tijd en ruimte voor onze eigen innerlijke ontwikkeling.
We gaan bewust in wisselwerking met de kosmische energieën (stralen) en doen dit in de periode van de volle maan om te genieten van hun des te krachtige instroming. De zon heeft dan een ongehinderde invloed op de aarde en dat is voelbaar.
Via toelichting, uitwisseling, contemplatie en meditatie verkennen we die invloeden en energieën en hun impact op ons dagelijks leven en onze lichamen (fysiek, emotioneel en mentaal). Stilstaan om zo dichter te komen bij de weg van onze ziel, en ook de straal van onze ziel.
Het is een ervaringsgerichte coaching, met als bedoeling meer zelf-liefde en zelf-kennis te ontwikkelen en meer begrip te krijgen voor de uitdagingen in ons leven en de thema’s van onze ziel.

‘Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten
en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen.
Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens,
die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis,
hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie … ‘

Straal 1: Wil of Kracht
Straal 2: Liefde-Wijsheid
Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie
Straal 4: Harmonie -Schoonheid
Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap
Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme
Straal 7: Orde, Ceremonie en Magie

In het Aquarius of Waterman tijdperk wordt het groepsbewustzijn benadrukt. De mensheid zal daarin grote stappen moeten ondernemen.
Wij als individu, kunnen daar al bewust voor kiezen. In groep wordt de wisselwerking met de energieën nog versterkt. En de draagkracht wordt groter.

In een groep van minimum 5 en maximum 6 personen.
Eén workshop per maand.

BegeleiderBénédicte Leys (Antepassio) 

Datazie agenda

Voor meer informatie neem gerust contact op met Bénédicte Leys:

Bijdrage : De bijdrage voor de cyclus van 7 workshops verdeeld over 7 maanden bedraagt € 420,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14 6451 2444 6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van ‘traject EP’ en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017 van toepassing.