EMDR

/EMDR
EMDR 2016-12-10T13:52:03+01:00

EMDR (‘Eye Movement Desensitisation and Reprogramming’ letterlijk : ‘desensitisatie en herprogrammering door oogbewegingen’) werd in 1987 gelanceerd en is vooral bekend als één van behandelingsmethoden voor post-traumatische stress, verslavingen en rouw. Na een traumatische gebeurtenis (ongeval, moreel of fysisch geweld) wordt alles wat bij die gebeurtenis hoort opgeslagen in het geheugen (beelden, geluiden, lichamelijke gewaarwordingen). Wanneer deze herinneringen (onverwerkt) blijven voortbestaan kunnen ze de levenskwaliteit en soms ook het psychisch evenwicht van een persoon verstoren, vooral wanneer ze op willekeurige tijdstippen gereactiveerd worden. De EMDR methode, die behoort tot de kortdurende therapie vormen, helpt door de overtuigingen die bij het trauma horen op te sporen en de perceptie van de gebeurtenis te veranderen. Door oogbewegingen of andere bilaterale (links, rechts) stimulatie (geluidsprikkels of tapping) wordt de activiteit van beide hersenhelften in de sensoriële of zintuiglijke zones en in de cognitieve zones gesynchroniseerd waardoor de primaire emoties van het traumatisch voorval (‘fotografische’ herinnering) in verbinding komen met rationele inzichten en taal. De “veegbeweging” deblokkeert de traumatische informatie en reactiveert het natuurlijke herstelsysteem van de hersenen die zo het werk kunnen voltooien.

Voor wie is deze methode bedoeld?

EMDR profileert zich als één van de meest efficiënte therapie methoden voor personen met ernstige PTSD symptomen (slachtoffers van aanslagen, sexueel geweld, natuurrampen), maar ook voor hen die blijven kampen met een bepaald lijden als nawerking van een pijnlijke gebeurtenis in hun leven. De methode kan werkzaam zijn voor andere aandoeningen zoals toxicomanie, anorexie of depressie. Psychosen, toestanden van suicidaliteit en bepaalde hartziekten zijn een contra-indicatie.

FAQ

Hoe verloopt een EMDR sessie? Net zoals EMDR de hersenen helpt bij een natuurlijke verwerking van emotioneel geladen informatie, zal ook de EMDR therapeut de cliënt helpen bij zijn genezingsproces : de therapeut profileert zich als partner in een reis met als doel het trauma dat geblokkeerd zit in het centraal zenuwstelsel te verwerken. In het begin van een gewone EMDR sessie helpt de therapeut de cliënt om nauwkeurig het probleem of de gebeurtenis waarop de behandeling zal gericht worden te identificeren. De gebeurtenis wordt kortstondig opgeroepen en er wordt gezocht welke gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties actief worden wanneer de cliënt de gebeurtenis oproept. De bilaterale stimulatie is een samenwerking van therapeut en cliënt. Bij de stimulatie komen emoties vrij en worden er associaties gemaakt. Er volgt een opeenvolging van bilaterale stimulaties (30 seconden tot enkele minuten) tot de emoties geneutraliseerd zijn en de cliënt de gebeurtenis uit het verleden met positieve emoties en een positieve overtuiging over zichzelf kan associëren, zoals bijvoorbeeld “Ik besef nu dat het niet mijn fout was”.

Hoeveel sessies zijn er nodig vooraleer de EMDR behandeling kan starten? Dit hangt samen met de complexiteit van de geschiedenis van de cliënt en zijn mogelijkheden om zichzelf te kalmeren en diverse methoden van zelfcontrole te gebruiken om eventuele sterke reacties op de behandeling te kunnen verdragen. De therapeut moet deze methoden aan de cliënt aanleren tijdens de voorbereidende fase. De duur van deze fase zal voor elke cliënt verschillend zijn. Meestal begint de actieve behandelfase na 1 tot 3 sessies.

Hoeveel EMDR sessies zijn er nodig? Het aantal sessies hangt af van het probleem en de specifieke voorgeschiedenis van elke cliënt. Studies hebben aangetoond dat een enkelvoudig trauma in 80-90% van de gevallen in minder dan drie sessies kan behandeld worden. Ook al moet niet elk traumatisch voorval één voor één behandeld worden, toch zal de duur van de behandeling afhangen van de complexiteit van de geschiedenis. Volgens een studie, hadden 80 % van de burgerslachtoffers van multipele traumata na ongeveer 6 uren behandeling (5-6 sessies van 1.30 u) geen last meer van de PTSD. Een studie bij militairen die oorlogstraumata hadden meegemaakt toonde dat na 12 sessies, 77 % niet meer leden aan hun PTSD syndroom. Normaal duurt een EMDR sessie 60 tot 90 minuten. De lengte van de sessie hangt af van een aantal factoren zoals de aard en de geschiedenis van het probleem, de ernst van het trauma, specifieke omstandigheden op de dag van de behandeling en de tolerantie van de patiënt voor langere sessies.

Welke zijn mogelijke negatieve effecten? Zoals bij elke psychotherapie vormen, kan er een voorbijgaande toename zijn van de spanning. Pijnlijke herinneringen die niet verwerkt zijn kunnen aan de oppervlakte komen. Sommige patiënten kunnen tijdens een behandelsessie bepaalde reacties vertonen (sterke emoties, lichamelijke gewaarwordingen) die noch zijzelf, noch de therapeut konden voorzien. Na het beëindigen van de sessie, kan de verwerking van de emotionele informatie vanzelf verder doorgaan. Zo kan de patiënt dromen, andere herinneringen of ongewone emoties ervaren, die verband hebben met het incident of met wat in de sessie naar boven kwam. Meestal is dit een teken dat de therapie op een dieper niveau verder doorgaat.

Zal ik het traumatisch voorval even intens herbeleven als de eerste keer? De meeste patiënten ervaren slechts een omfloerste versie van het oorspronkelijk traumatisch voorval, terwijl andere het als veel intenser ervaren. We vragen aan patiënten die een EMDR behandeling volgen niet om het trauma intens en langdurig te herbeleven, dit in tegenstelling tot veel andere therapieën. Zelfs wanneer er met EMDR een intensiteit toename is, duurt die slechts enkele ogenblikken om daarna snel te verminderen. Indien dit niet vanzelf vermindert, kan patiënt erop vertrouwen dat de therapeut dit kan begeleiden. De patiënt zelf heeft ook methoden geleerd om onmiddellijk vermindering van spanning te bekomen vooraleer met de EMDR confrontatie sessies werd gestart.

Francine Shapiro is een Amerikaanse therapeute , grondlegster van de EMDR methode. Zij is doctor in de psychologie in het “Mental Research Institute” van Palo Alto en ontdekt de E.M.D.R. in 1987. Ze past de methode eerst toe bij een groep vrijwilligers en nadien bij veteranen van de Vietnam oorlog. Later, in 1989 publiceert ze de resultaten. In 2002 ontvangt ze de Sigmund Freud prijs voor haar bijdrage aan de psychotherapie.