Intensieve training Esoterische psychologie

/Intensieve training Esoterische psychologie
Intensieve training Esoterische psychologie 2019-10-14T16:45:29+00:00

Intensieve training Esoterische Psychologie – Initiatie in de Eerste straal – Kapellen

Een intensieve training om in de innerlijke realisatie te komen van de 7 stralen – initiatie in de Eerste Straal – Kapellen

Voor wie: Voor hulpverleners, coaches en therapeuten, als aanvullende behandeling in combinatie met diverse andere psychotherapeutische behandelmethodes. En voor al wie zich geroepen voelt om meer te weten over deze materie.

Omschrijving: De 7 stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie.  Kennis van en ervaring met de 7 stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

Tijdens deze teacher-training word je in verschillende modules van 3 dagen opgeleid om les, meditaties, consulten (readings), stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie. Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties en casussen, … met de vuren, deugden en krachten van de 7 stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken. Het geeft je de mogelijkheid de groeispanningen en kwaliteiten van (jezelf en) je medemens/cliënt beter te doorzien, en van daaruit een analyse en begeleiding op maat te geven. Bovendien worden je eigen groeispanningen veel duidelijker waardoor ze je minder beïnvloeden in je werk met anderen.

‘Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten
en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen.
Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens,
die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis,
hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie … ‘

Elke module van 3 dagen kan afzonderlijk gevolgd worden:

Initiatie in de Eerste Straal
op vrij 17/04/2020 , za 18/04, zo 19/04 van 10u tot 17u te Kapellen

Straal 1: Wil of Kracht
Van persoonlijke naar universele Kracht
In contact met de Meesters Morya, Manoe, Shambhala, planetaire Kracht
Electrisch Vuur
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Tweede Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 2: Liefde-Wijsheid
Van persoonlijke liefde/angst naar universele Liefde
In contact met de Meesters Djwhal Khul, Koot Humi, de Christus, het planetair Hart
Zonnevuur
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Derde Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie
Van persoonlijke kennis naar universele Kennis
In contact met de Venetiaanse Meester, Mahachohan, het planetair Licht
Vuur door wrijving
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Vierde Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 4: Harmonie -Schoonheid
Van persoonlijk conflict naar universele Harmonie/Schoonheid
In contact met de Meester Serapis, de planetaire Harmonie/Schoonheid
Vuur van Harmonie en Schoonheid
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Vijfde Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap
Van persoonlijke Wetenschap naar universele Wetenschap
In contact met de Meester Hilarion, de planetaire Wetenschap
Vuur van Concrete Kennis
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Zesde Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme
Van persoonlijke devotie naar universeel Idealisme
In contact met de Meester Jezus, Maria, Maria Magdalena, het planetair Idealisme
Vuur van Devotie en Idealisme
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie in de Zevende Straal
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

Straal 7: Orde, Ceremonie en Magie
Van persoonlijke orde naar universele Magie
In contact met de Meester St-Germain, planetaire Orde/Magie
Violette Vuur
Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Initiatie en versmelting met de Zeven Stralen
datum en plaats worden nog bekend gemaakt

7 stralen: synthese en versmelting
Versmelting met de 7 stralen
In contact met de Geestelijke Hierarchie en de 7 Kumara’s
7 Kosmische Vuren
Analyse, verdieping, meditaties, oefeningen

Data opleiding in Kapellen (Venuslei 10, 2950 Kapellen):
Initiatie in de Eerste Straal: op vrijdag 17/04/2020, zaterdag 18/04/2020 en zondag 19/04/2020, telkens van 10 tot 17u.
Initiatie in de andere Stralen: data en plaats worden later nog bekend gemaakt.

Docent: Jan Gyselinck , The art of Esoteric Healing (internationaal netwerk van esoterische healers)

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jan Gyselinck of Bénédicte Leys:

Bijdrage: De bijdrage voor deze initiatie in de Eerste Straal (3 dagen): 555,-Euro (incl BTW, boek, syllabus, audio en drank) te betalen aan Antepassio op BE14-6451-2444-6183 (BIC JVBABE22), rekening van QMS bvba/Antepassio, met vermelding van “ITEP, de straal en je naam”.

Inschrijven is noodzakelijk via benedicte@antepassio.be met vermelding van “IT EP, de straal en je naam”.

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017 van toepassing.