Systemisch coachen

/Systemisch coachen
Systemisch coachen 2016-12-10T13:52:03+01:00

SystemenBedrijven

Volgens Wikipedia zijn systemen: een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen die een geïntegreerd geheel vormen.
Ieder individu wordt beïnvloed door persoonlijke systemen zoals:

Familie
Vrienden
School
Werkpaardencoaching
Enz.

Het kader van Systemisch Werk

Er zijn drie “Principes” in systemen werkzaam:
1.    Binding. (Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem)
2.    Volgorde. (In ieder systeem is een rangorde)
3.    Balans in nemen en geven.

Wanneer om één of andere reden één of meer van deze principes in een systeem niet in evenwicht zijn, ontstaan een aantal DYNAMIEKEN. De richting van die dynamieken is zodanig dat herstel van evenwicht in het systeem wordt nagestreefd en het voortbestaan van het systeem wordt veilig gesteld. Daarbij heeft het systeem ook een historische besef.

Bekende dynamieken zijn:paardencoaching

Iets dragen voor iemand anders in het systeem
Iemand volgen die uit het systeem gesloten is
Ik doe het in jouw plaats
Je stellen boven
Iemand beschermen tegen weggaan
De opgave van iemand anders vervullen

Vanuit deze dynamieken ontstaan SYMPTOMEN, zoals:
bij individuen:

Terugval in hetzelfde patroon
Geen contact met de familie
Relatieconflicten
Niet gehoord worden
Ziek

bij organisaties:

Aan kracht verliezen
Gebrek aan leiderschap
Hoog verloop in de organisatie
Conflicten tussen medewerkers of afdelingen
Gebrek aan koers en richting

Vanuit de symptomen komen met behulp van “systemisch werk” de onderliggende dynamieken aan het licht en worden oplossingen in beeld gebracht die het systeem ontspannen in overeenstemming met de principes, zodat energie weer kan stromen en mensen in hun kracht komen om hun opgaven te vervullen.

Een manier van kijken naar je familie- of andere systemen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Familiepstellingen is een methodiek die ons kan laten zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit eventuele verstrikkingen. Opstellingen zijn een manier om zonder oordeel en zonder dat het beter of slechter is dan het ander, naar het leven te kijken.

Methodiek

Familieopstellingen kunnen uitgevoerd worden in één op één gesprekken of in workshops. Iemand  met een thema of vraagstuk verheldert met de  begeleider van de opstelling welke elementen er voor de vraag of thema relevant zijn (familieleden, overige belangrijke personen of andere elementen). De inbrenger verteld alleen een paar belangrijke feiten over de familie- of andere relevante systemen. De relevante elementen kunnen op verschillende manieren gerepresenteerd worden (blokken, vloerankers, mensen  enz.). Daarna ontstaat de eigenlijke opstelling: intuïtief plaatst de inbrenger de elementen ten opzichte van elkaar in een ruimte. Onmiddellijk vormt er zich een  veld van relaties. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was. Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen vaak, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die misschien tot dan toe nog niet bewust was. Vaak werken de beelden nog lang door.