Oplossingsgericht coachen

/Oplossingsgericht coachen
Oplossingsgericht coachen 2016-12-10T13:52:03+01:00
Bij oplossingsgericht coachen wordt gebruik gemaakt van een positief geformuleerd doel dat steeds verder geconcretiseerd en gevisualiseerd wordt. Deze benadering is op een aantal zeer praktische uitgangspunten gebaseerd:

Laat alles dat goed functioneert, met rust.
Als iets niet werkt, doe dan wat anders.
Als iets werkt, pas het dan vaker toe.

Het gebruik van schalen ondersteunt het “meten is weten” en zorgt voor meer perspectief. Een belangrijk verschil met reguliere coachtechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Bij oplossingsgericht coachen wordt de energie dus niet in het adviseren en motiveren gestoken, maar mobiliseert het de reeds aanwezige creativiteit en krachten van de gecoachte.

bart paardencoaching