De Universele wijsheid vertaald naar mijn dagelijks leven …

/De Universele wijsheid vertaald naar mijn dagelijks leven …
De Universele wijsheid vertaald naar mijn dagelijks leven … 2019-11-27T11:16:42+01:00

De universele wijsheid vertaald naar mijn dagelijks leven …

Voor wie: voor allen geraakt door het pad van de ziel.

Omschrijving: Velen onder ons worden steeds dieper doordrongen van het besef dat er meer is dan wat we zien, dat het leven een diepere bedoeling heeft.
In de opleidingen van College of Esoteric Healing brengen Jan Gyselinck en Pia Yesimala ons in contact met de universele wijsheid en de innerlijke wereld via diepe healing en meditatie. Daardoor beleven we deze innerlijke wereld op een nieuwe dimensie, een dimensie waar we in ons dagelijks leven vaak aan voorbij gaan.
Vandaar de vraag van velen: hoe integreer ik dit nu in mijn leven, wat betekent dit praktisch? Hoe doen anderen het?
Via deze reeks van workshops willen we de vertaalslag maken naar ons dagelijks leven. Wat betekent dit dan vertaald naar mijn leven en realiteit. Wat wordt er juist bedoeld met deze verschillende thema’s van de universele wijsheid zoals “meditatie”, “onze verschillende lichamen”, “de hiërarchie”, … en wat betekent dit in mijn leven.
Via toelichting, uitwisseling/interactie en meditatie gaan we hier verder op in.
Pia Yesimala en Bénédicte Leys begeleiden al vele jaren mensen doorheen allerlei transformatie processen. Hierbij wordt telkens de link gelegd naar het punt van evolutie, het pad van de ziel en de volgende te nemen stappen of aandachtspunten …. en deze ervaring willen ze graag delen.
Zo hebben ze een reeks workshops ontwikkeld waar telkens een bepaald thema uit de universele wijsheid uitgediept wordt en in groep besproken, met ook meditaties om de inzichten te integreren.
Telkens op donderdagen in Kapellen van 10 tot 17u.
Inschrijven kan per thema. Stuur een mail naar info@antepassio.be en vermeld je naam en het thema waarvoor je je inschrijft.
Minimum 8, maximum 15 deelnemers voor een optimale uitwisseling.

Thema van waaruit de dag opgebouwd wordt:

  • Thema 1: De 7 lichamen en wat betekent ‘het ontwaken van de ziel’? Hoe bepaal ik mijn punt van evolutie?
  • Thema 2: Wat is meditatie? Hoe ontwikkelen we het mediteren? Waarom is de volle maan belangrijk?
  • Thema 3: De functie van het fysiek etherisch lichaam en de vormen van telepathie.
  • Thema 4: Wat zijn de 7 stralen en hoe beïnvloeden ze ons? (introductie op de stralen met ervaringsoefening, voor een verdieping van de stralen verwijzen we naar de teacher training Esoterische Psychologie)
  • Thema 5: Wat is Shamballa en ‘De Hierarchie’, en hoe beïnvloeden ze ons of wat verwachten ze van ons?

Begeleiders: Bénédicte Leys (Antepassio) en Pia Yesimala (College of Esoteric Healing)

Data: zie agenda

Voor meer informatie neem gerust contact op met Bénédicte Leys:

Bijdrage : De bijdrage per dag bedraagt € 90,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Workshop-dag, datum en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017 van toepassing.